Petrol Ve Gaz Endüstrisi

Petrol Ve Gaz Endüstrisi

Arabanıza benzin aldığınızda veya ısınmada kullandığınız doğal gaz faturasını ödediğinizde çok uzun bir ticaret zincirinin son halkası olursunuz, böyle olması bu temiz uygun ekonomik enerji formundan hoşlanmanızı mümkün kılar . Bu zincirin tümü petrol endüstrisi olarak bilinir. Ancak bu endüstri genellikle üç ana bileşene bölünür. Bunlar; yukarı, orta ve aşağı endüstri.

Yukarı endüstri : Petrolü ham petrolü ve doğal gazı bulur ve üretir.  Endüstrinin bu kısmı arama ve üretim sektörü olarakta bilinir .

Orta  endüstri: Süreçleri depolama , pazarlama, hammadde taşımacılığını içerir. Ham maddeler ham petrol, doğal gaz, doğal gaz sıvıları (başlıcaları etan, propan, ve bütandır)ve sülfürdür. Orta endüstri uzak petrol üretim sahaları ile tüketicilerin çoğunun bulunduğu yerleşim merkezleri arasında hayati bağ kurar.

Aşağı endüstri: Petrol rafinerilerini, petrokimya tesislerini, petrol ürünü distribütörlerini, parekende satışları ve dogalgaz dağıtım şirketlerini içerir.Bu endüstri bileşeni tüketicinin bulunduğu her yer ile temastadır ve  benzin dizel jet yakıtı, ısınma yakıtı, asfalt, yağlayıcılar, sentetik kauçuk, plastikler, gübreler, antifirizler, böcek zehirleri, farmatikler, doğal gaz ve propan gibi binlerce ürünü sağlarlar.

Oil and Gas

İLGİLİ ÜRÜNLER