Enerji Endüstrisi

Enerji Endüstrisi

Enerji endüstrisi olmadan, diğer endüstri sektörleri varolamazdı, buda Enerji endüstrisini dünyanın en değerli ve öncelikli proje ve tesisleri haline getiriyor. Gelişmekte olan ekonomiler, artan talebi karşılamak için kendi güç tabanlarını genişletmeye devam ederken, dünya çapında Enerji endüstrisi  projelerinin sayısı sürekli artmaktadır. Gelişmiş ekonomilerde, altyapı yaşlanması  ve emisyonlarla ilgili artan  mevzuat  ve yenilenebilir enerji kullanımı ana harcamayı oluşturur.

Enerji endüstrisi üretim ve enerji satışı ile ilgili endüstrilerin bütünüdür, bunlar  yakıt çıkarımı, üretim, rafinaj ve dağıtımdır. Modern toplumlar yüksek miktarlarda yakıt tüketir ve hemen hemen her ülkede enerji sektörü toplum hayatının idamesi için altyapının önemli bir parçasıdır.

Enerji endüstrisi özellikle aşağıdakilerden oluşur.

  • Petrol endüstrisi; petrol şirketlerini, petrol rafinerilerini, yakıt taşımacılığı ve benzin istasyonlarında son kullanıcıya satışını içerir.
  • Gaz endüstrisi; doğal gaz çıkarımı ve kömür gazı üretimi ile birlikte dağıtım ve satışını içerir.
  • Elektrik Endüstrisi; elektrik üretimi, elektrik güç dağıtımı ve satışını içerir.
  • Kömür endüstrisi
  • Nükleer enerji endüstrisi
  • Yenilenebilir enerji sektörü; alternatif enerji ve sürdürülebilir enerji şirketlerini içerir bunlar hidroelektrik enerji, rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi üretimini, dağıtımını ve alternatif yakıtların satışını içerir.
  • Geleneksel enerji endüstrisi; özellikle fakir ülkelerde yaygın olarak pişirme ve ısınma için odun toplama ve dağıtımını içerir.

Enerji kullanımı toplumunun çevreye adapte olmasına ve kontrol etmesine yardımcı olarak gelişmesinde bir anahtar olmuştur. Kullanılan enerjinin yönetilmesi herhangi bir fonksiyonel toplumda kaçınılmazdır.

Sanayileşmiş dünyada enerji kaynaklarının gelişimi; gelişmiş bir toplum için ön koşul olan tarım, taşımacılık, atık toplama, bilgi teknolojisi ve  haberleşmenin vazgeçilmezi olmuştur.
Sanayi Devriminden beri enerji kullanımının artması birçok problemi beraberinde getirmiştir bunlardan bazıları, küresel ısınma gibi, dünyanın yok oluşu için potansiyel risklerdir.

power industry

İLGİLİ ÜRÜNLER

Open chat
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?